HOME Outsourcing Srbija

Spear Consulting je mala softverska kompanija sa sedištem u Beogradu, specijalizovana za razvoj Internet pretraživača posebne namene, mobilnih aplikacija, Business intelligence i Data mining rešenja. Imamo višegodišnje iskustvo i znanje u tehnikama krolovanja Web sadržaja, procesiranja teksta, i ekstrahovanja finansijksih i komercijalnih informacija iz slabo struktuiranih izvora. U ponudi imamo i konsalting usluge za strane kompanije koje su zainteresovane za osnivanje softverske kompanije u Srbiji - IT Outsourcing.

Naš kompanija se bavi sledećim oblastima:

  • Razvojem Internet pretraživača za prikupljanje i analizu finansijskih, komercijalnih, marketing i drugih podataka
  • Business Intelligence i Data mining rešenjima
  • Razvojem mobilnih, Web, Desktop aplikacija i grafičkim dizajnom
  • Konsalting uslugama u osnivanju softverskih kompanija u Srbiji

Trenutno imamo osam stalno zaposlenih radnika i pet saradnika koji rade od kuće. Ukoliko zahtevi klijenta/projekta to nalažu, naš tim se po potrebi može proširiti saradnicima sa Univerziteta u Beogradu iz oblasti Podrške u odlučivanju, Operacionih istraživanja, Data mining-a i poslovne inteligencije. Možemo angažovati i dodatne programere i grafičke dizajnere.

Naša vizija

Niski
troškovi
Korišćenje modernih i dokazanih tehnologija Dobra komunikacija Rad u kreativnom okruženju