RAZVOJ APLIKACIJA MOBILNE, WEB I DESKTOP APLIKACIJE

U poslednjim godina fokus u razvoju softverskim aplikacija se pomerio sa Web sajtova ka aplikacijama za mobilne telefone. Naši programeri su napisali veliki broj mobilnih aplikacija i video igara za tehnologije koje se sve manje koriste poput: Java for Mobile, Symbian i Windows mobile.

Mi razvijama klijentske aplikacije i video igre za Apple iOS i Android operativne sisteme. U pozadini, na serverskoj strani, koristimo tradicionalna programska rešenja i najpopularnije sisteme za upljavljanje bazama podataka

Lista tehnologija koje koristimo u razvoju programa:

  • Baze podataka: Microsoft SQL server, MySQL
  • Programski jezici: Microsoft.Net (C#,VB.Net), Java Standard Edition
  • Web platforme: Microsoft Asp.NET, Java Wicket, Ruby On Rails
  • Razvoj mobilnih aplikacija: iOS Objective C, Android, Windows Phone

Pored programiranja, možete konsultovati i nekog od naših grafičkih dizajnera.

Praksa je pokazala da je saradnju najbolje započeti kratkim test projektom. Takvi projekti obično traju od nekoliko nedelja do dva meseca, i na njima je angožovan jedan ili dva programera. Nakon uspešnog završetka test perioda, planiraju se resursi za dalju saradnju.

Kontaktirajte nas za listu referenci i detaljnije informacije.

Naša vizija

Niski
troškovi
Korišćenje modernih i dokazanih tehnologija Dobra komunikacija Rad u kreativnom okruženju