VAŠA KOMPANIJA POKRENITE VAŠU KOMPANIJU U SRBIJI

Ako želite da osnujete IT kompaniju u Srbiji nudimo vam naše konsultantske usluge. Iako smo mi pre svega programerska kompanija, nedavno smo stavili u ponudu i konsultantske usluge potencijalnim klijentima. Naš model je zasnovan na petogodišnjem iskustvu u osnivanju i vođenju start-up stranih kompanija u Srbiji. Nudimo pomoć i rešenja u najčešćim problemima sa kojima se strani investitori susreću. U pitanju su obično tradicionalne, kulturološke razlike, birokratske prepreke, nedostatak poverenja i drugi faktori.

Naše usluge se mogu podeliti na:

 • Pravne usluge
 • Finansijske usluge
 • Ljudski resursi
 • Menadžment usluge
 • IT usluge
 • Građevinske usluge
 • Druge usluge

Pravne usluge

 • Naš saradnik advokat će vas predstavljati u svim pravnim poslovima u Srbiji
 • Potpuna lista i opis svih pravnih procedura za osnivanje kompanije na engleskom jeziku
 • Usluge sudskog prevodioca
 • Pomoć u prikupljanju i popunjavanju potrebne dokumentacije
 • Komunikacija sa sudom i lokalnom samoupravom
 • Podrška u pisanju ugovora

Finansijske usluge

 • Knjigovodstvene usluge koje vrši kompanija sa kojom uspešno sarađujemo više od 5 godina
 • Plaćanja i obračun zarada
 • Komunikacija sa poreskom upravom
 • Pomoć prilikom priliva novca iz inostranstva i pisanja faktura za strane klijente
 • Komunikacija sa bankom i upravljanje računom kompanije

Ljudski resursi

 • Postavljanje oglasa za nove zaposlene u popularnim digitalnim i štampanim medijima
 • Intervjuisanje kandidata i pregovaranje o zaradi
 • Pomoć u pisanju prototipa ugovora

Menadžment usluge

 • Mi volimo agilni razvoj softvera, i SCRUM platformu za menadžment projekata, ali možemo vam pomoći da implementirate bilo koji poslovni model koji vi koristite
 • Podešavanje Redmine, Basecamp, activeCollab ili nekog drugog alata za kolaboraciju, Google Docs naloga itd.

IT usluge

 • Podrška u izboru dobavljača i vrste opreme
 • Pomoć u podešavanja Internet linka i lokalne mreže
 • Podrška u licenciranju softvera
 • Pomoć u izboru i kupovini globalnog i lokalnog Web domena, hosting provajdera itd.

Građevinske usluge

 • Komunikacija sa agencijama za nekretnine u izboru poslovnog prostora
 • Pomoć u izboru izvođača radova

Druge usluge

 • Pomoć u organizovanju konferencija, poslovnih događaja i poseta delegacija
 • Rentiranje hotela i privatnih apartmana za kratkorični boravak
 • Usluge grafičkog dizajna
 • Taxi prevoz (www.taxiexclusive.com)
 • Team building usluge

Naša vizija

Niski
troškovi
Korišćenje modernih i dokazanih tehnologija Dobra komunikacija Rad u kreativnom okruženju